Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2013-2014 Özel Yetenek Sınavı

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Devlet Konservatuvarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavıyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, başvuru koşulları ve tarihleri, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir;

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Devresinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2013 – 2014 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

 

BÖLÜM

ANASANAT DALI

KONTENJAN

 

MÜZİK

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

15

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı

15

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

2

Piyano Anasanat Dalı

10

SAHNE SANATLARI

Opera Anasanat Dalı

15

ÖN KAYIT/KESİN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

 

Ön Kayıt Tarihi ve Yeri :

Tarih                          : 01-20 Ağustos 2013

Yer                             : Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Binası

Çiftlikköy Kampusu /MERSİN

Sınav Tarihleri ve Yeri :

BÖLÜM

ANASANAT DALI

Baraj Sınavı Tarihi

Kesin Kabul Sınavı Tarihi

 

 

MÜZİK

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

28/08/2013

29/08/2013

Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı

28/08/2013

29/08/2013

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı

28/08/2013

29/08/2013

Piyano Ana Sanat Dalı

28/08/2013

29/08/2013

SAHNE SANATLARI

Opera Ana Sanat Dalı

28/08/2013

29/08/2013

 

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri :

 

Asiller             : 06 Eylül 2013

Yeri                : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı /  Çiftlikköy Merkez Kampüsü

ŞARTLAR

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSANS DEVRESİ KAYIT – KABUL ŞARTLARI

 

Başvuru Koşulları :

 1. Disiplin suçu nedeniyle herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan ilişiği kesilmemiş olmak,
 2. Bölüm ile ilgili sanat dallarının gerektirdiği özel koşulları taşımak,
 3.  Devlet Konservatuvarları’nın lise devresi veye lise dengi bir okulu bitirmiş olmak, ( Devlet Konservatuvarı’nın lise devresini bitiren öğrencilerden YGS’ye girme koşulu aranmaz )
 4. En çok yirmialtı ( 26 ) yaşında olmak,
 5. Konuşma, İşitme ve görme organları ile vücut yapısında bir özrü bulunmamak,
 6. 2013 YGS sınavında en az 180 puan almış olmak.

 

Gerekli Belgeler :

 1. 1.      Başvuru Dilekçesi ( ön kayıt sırasında adaya matbu olarak verilecektir),
 2.  Son mezun olunan kurumdan alınan diploma veya  mezuniyet belgesinin fotokopileri,
 3. 2013 YGS Sınav  Sonuç Belgesi ( Aslı veya aslını göstermek üzere fotokopisi ),
 4. iki adet , son altı ay içerisinde çekilmiş 4.5 x 6.0 cm boyutlarında aday öğrenciyi açık bir  şekilde tanıtan ( kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun ) yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 5. Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi ( Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu resmi belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilir ).

 

Önemli Açıklamalar:

 1. Lise ve dengi okulları bitirecek Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lisans Devresi’ne başvuran adaylar Konservatuvar Lise devresi düzeyinde bilgi, beceri ve başvurduğu sanat dalının Lise son sınıf müfredatını iyi şekilde çalma koşulu aranır.
 2. Ön kayıtlar, Devlet Konservatuvarı’nın belirlendiği tarihler arasında, adayın kendisi veya bir ayakını tarafından yaptırılır; posta ya da bir başkası aracılığı ile ön kayıt yaptırılamaz,
 3. Ön kayıt sırasında aday öğrenciye üzerinde fatoğrafı bulunan sınav giriş belgesi verilecektir. Sınav giriş belgesini ve özel kimlik belgesini göstermeyen aday sınava alınmayacaktır.
 4. Özel Yetenek Sınavı ön kayıt ücreti iade edilemez.
 5. Opera, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dallları’nda bir yıl süreli mesleki hazırlık sınıfı eğitimi verilir.

 

İletişim Adresi :

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

Çiftlikköy Kampüsü / Mersin

Santral Tel : 0324 361 00 01 ( pbx) 6267

Direk Hat   : 0324 361 00 28 ( Devlet Konservatuvarı )

 

 SINAV TARİHLERİ

 

Bölüm Adı : Müzik – Sahne Sanatları

 

ANA SANAT DALI ADI

LİSANS DEVRESİ SINAV TARİHLERİ

Konservatuvar    Müz. Böl. Mezunu

YGS’ye Girme Koşulu Aranan Adaylar

Kesin Kabul

Baraj Sınavı Kesin Kabul

Seviye

Yatay Geçiş

Sınıf Atlama

Bütünleme

Tek Ders

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 21/06/2013 28/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 24/08/2013

31/08/2013

01/09/2013

06/09/2013

09/09/2013
                 
Piyano 21/06/2013 28/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 24/08/2013

31/08/2013

01/09/2013

06/09/2013

09/09/2013
                 
Üfleme ve Vurma Çalgılar 21/06/2013 28/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 24/08/2013

31/08/2013

01/09/2013

06/09/2013

09/09/2013
                 
Yaylı Çalgılar 21/06/2013 28/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 24/08/2013

31/08/2013

01/09/2013

06/09/2013

09/09/2013
                 
Opera   28/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 24/08/2013

31/08/2013

01/09/2013

06/09/2013

09/09/2013

 

 

Yemekhane Randevu Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Üniversite Yemekhane

Yenişehir Kampüsü, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO ve Erdemli MYO yemekhanelerinde kullanılmakta olan yemekhane randevu sistemine Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesinde 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü  geçilecektir. http://yemekhane.mersin.edu.tr/ adresinden ya da Mersin Üniversitesi Web Sayfasında SERVİSLER bölümünün altında YEMEKHANE RANDEVU SİSTEMİ linkinden, yemekhane randevu sistemine erişilebilir.

13 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren yukarıda belirtilen tüm yemekhanelerde aşağıda belirtilen sistem ve yemek ücretleri uygulanacaktır.

YEMEK BEDELİ

YEMEK GRUBU RANDEVULU(REZERVELİ) GÜNLÜK DİĞER
Öğrenci 1.75 TL 2.50 TL 6.00 TL
Ek Göstergesiz, 1100 – 2200’e kadar ek göstergeli, brüt sözleşme ücreti 1925 TL – 3360 TL dahil olanlar 2.00 TL 2.50 TL 6.00 TL
2200 – 3600 ‘ a kadar ek göstergeli olanlar (3600 dahil) 2.50 TL 3.00 TL 6.00 TL
3601 – 4800 ‘ a kadar ek göstergeli olanlar (4800 dahil) 3.25 TL 3.75 TL 6.00 TL
4800 ve daha yukarı ek göstergeli olanlar ve aylık brüt sözleşme ücreti 3360 TL – 4700 TL arasında olanlar 3.75 TL 4.25 TL 6.00 TL
Aylık brüt sözleşme ücreti 4700 TL den fazla olanlar 4.50 TL 5.00 TL 6.00 TL
Hizmet alımı ile çalışan personel 4.25 TL 4.75 TL 6.00 TL
Misafir 6.00 TL 6.00 TL 6.00 TL

 

Randevulu yemek fiyatı, randevu alınarak yemek yenildiğinde ödenecek ücrettir. Randevular yemek yenecek günden bir önceki gün sabah saat 08:30’a kadar alınabilir ve iptal edilebilir. Örneğin Pazartesi günü yemek yenecek ise, Pazar sabah saat 08:30 a kadar randevu alınabilir ya da alınmış bir randevu iptal edilebilir. Kart sahibi kişi her bir gün için en fazla bir kez randevu alabilir. Sistemde yayınlanmış yemek listelerinin tümü için randevu alınabilir.  Randevulu yemekler saat 11:00 – 13:00 aralığında yenilebilir. Süresinde yenmeyen ya da iptal edilmeyen yemek ücretleri iade edilmez.

Günlük yemek fiyatı, randevu alınmadan yemek hizmetinden faydalanmak istenirse, günlük yemek fiyatı uygulanır.  Her gün randevulu yemek sayısının yaklaşık  %10’u kadar günlük yemek kotası ayrılır. Kotanın dolması durumunda yemek verilmez. Kart sahibi kişi ilgili gün için bir kere günlük yemek bedelinden yemek yiyebilir, kartını tekrar okutursa 6. 00 TL olarak fiyatlandırılır.

Diğer yemek fiyatı, yemek hizmetinden randevulu ya da günlük olarak bir kere faydalanmış kişi, kartını tekrar okuttuğunda (ikinci kez yemek almak istediğinde) diğer ücret grubundan (6.00 TL) yemek hizmetinden faydalanabilir.

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü

2012 Yeni Kayıt!

Mersin üniversitesi kayıt işlemleri

Merhaba arkadaşlar. 2012-2012 Öğretim yılı için yeni kayıt yapacak arkadaşlarımız için hazırlanan sayfa sizler için çok yardımcı olacak. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.
2012 yeni kayıt için alttaki linkten giriş yapabilirsiniz.

Mersin üniversitesi kayıt işlemleri

MERSİN ÜNİVERSİTESİ YENİ KAYIT İÇİN GEREKENLER

Page 1 of 212